Ruimtelijk advies

Dit is een overzicht van mijn werkzaamheden op het gebied van ruimtelijk advies rond groen, klimaat en energie.

Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid.

Mei 2019- heden: Ruimtelijke aspecten van de energietransitie

Nieuwe vormen van energieopwekking hebben ruimtelijke consequenties. Ik help de Gemeente Eindhoven bij het opstellen van beleid hiervoor, specifiek voor het realiseren van zonneparken en windmolens.

Gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Openbare Ruimte.

Stedelijk groen als voorwaarde voor een leefbare, gezonde en klimaatadaptieve stad

Mei 2018 – april 2019: Vergroening van de Eindhovense binnenstad.

Januari 2017 – april 2019: implementatie van Groenbeleidsplan 2017 en Groencompensatieregeling 2018, uitvoeringsprogramma, digitalisering informatie (GIS) en uitwerking in ontwerprichtlijnen.

Januari 2017 – januari 2018: samenstellen juridische regeling voor Groencompensatie: fysieke en/of financiële compensatie van groen dat plaatsmaakt voor ruimtelijke ontwikkeling.

Augustus 2015 – januari 2017: Groenbeleidsplan 2017. Trefwoorden: tuinstad, klimaatadaptatie, cultuurhistorie, biodiversiteit, digitalisering, transparantie, gebiedsgerichte uitwerking…  Activiteiten: procesmanagement, coördinatie & begeleiding werksessies intern en extern, bundelen van informatie, schrijven van eindrapport.

Oktober 2017-heden:

Adviseur in Unalab (EU): Nature Based Solutions for Climate Change. O.a. workshops voor co-creatie en Living Labs. Eindhoven is deelnemer in het Europees project “UNaLab” (EU Horizon 2020). Dit project richt zich op de toepassing van ‘Nature Based Solutions’ (‘NBS’), ofwel oplossingen geïnspireerd door de natuur, voor stedelijke uitdagingen op het gebied van klimaat en water. Voorbeelden zijn de aanpak van ‘hittestress’ door de toepassing van beplanting, maar ook de aanleg van waterlopen en vervangen van stenen door groen. Eindhoven betrekt een tiental bestaande projecten in de binnenstad bij Unalab en past daar diverse NBS toe.

Het doel van het project is, onder meer, om de toepassing van NBS te demonstreren in een stedelijke omgeving; om bewustwording te kweken en belanghebbenden te betrekken. Om samen naar mogelijkheden te kijken, oplossingen te bedenken en tot uitvoering te brengen. Naast de toepassing in projecten gebeurt dit onder andere door het organiseren van workshops, het opzetten van Living Labs, het monitoren van effecten en het samenstellen van handboeken en tools. Er participeren 28 partners in het project, Eindhoven is één van de drie front runner-steden.