MyStory

curriculum vitae van mayke van dinter:

Opgegroeid in Oss, in 1991 voor studie naar Eindhoven vertrokken, afgestudeerd als stedebouwkundige aan de TU/e in 1997.

De start als professional bestond uit twee keer een junior functie, eerst als onderzoeker, daarna als stedebouwkundige. Daarna volgde een periode van ongeveer acht jaar als ‘solo’ stedebouwkundige in een kleinere gemeente. Daar kwam de volle breedte van het vakgebied aan bod. Met deze prachtige ervaring op zak maakte ik in 2009 een switch naar kortere opdrachten als interim stedebouwkundige. De lengte van de opdrachten varieert van vijf maanden tot ruim twee jaar, het schaalniveau van kleine kern tot grote stadswijk. Veel verschillende projecten, soms parallel bij meer opdrachtgevers. De rode draad was in eerste instantie het opstellen van stedebouwkundige visies en ontwerpen en het toetsen van initiatieven aan ruimtelijk beleid en regelgeving. Later kwam de nadruk te liggen op de ruimtelijke consequenties van actuele maatschappelijke uitdagingen zoals vergroening, klimaatadaptatie, energie. Dit kwam vooral tot uiting in het schrijven van (beleids)rapporten, op basis van informatie verzameld in co-creatie sessies, interviews en literatuuronderzoek.

Zowat tegelijk met de switch naar interim werk deed ik ook mijn eerste optredens als (gast) docent op HBO en universiteit en als stadstourgids. Dit geeft me de unieke kans om (jong)volwassenen kennis te laten maken met mijn vak. En natuurlijk leer ik daar zelf ook veel van.

In 2013 was de start van UrbanStory: een eigen platform voor mijn werk. Dit vormt de basis voor veel afwisselend werk als interim stedebouwkundige/planoloog en als docent.

Sindsdien ligt mijn focus vooral op het werken op een grotere schaal, dus van buurt, wijk of stad. Daarbij komt wat meer strategisch inzicht van pas en gaat het vooral om het zien van de grote lijn. Om die lijn zichtbaar te maken ben ik vaak bezig met het samenbrengen van informatie van bijvoorbeeld experts over ruimtelijke ontwikkelingen tot een algemeen ‘leesbaar’ verhaal, in tekst of in beeld. Daarvoor ga ik graag het gesprek aan met allerlei betrokkenen: professionals, bestuurders, ondernemers, bewoners…

Mijn sterkte is dat ik goed en graag de knopen ontwar die zo vaak ontstaan als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling. Ik luister goed naar wensen en randvoorwaarden en breng ze in -vooral letterlijk!- in kaart. Op die manier kunnen belanghebbenden elkaar beter begrijpen. Bovendien levert het me informatie die ik hard nodig heb bij het maken van een goed passend plan of ontwerp. Hiervoor gebruik ik mijn positieve instelling, mijn nieuwsgierigheid naar andere vakgebieden en mijn ervaring met allerlei organisatorische en politieke situaties. Mijn aanwezigheid in projecten is dan wel tijdelijk, maar de ontwikkelingen die ik begeleid zijn van langere duur en daar wil ik een blijvende bijdrage aan leveren.

Ook ben ik steeds meer bezig met het groen in de gebouwde omgeving, zowel de inrichting als het achterliggende beleid. De interesse was er altijd al, maar deze is flink gegroeid door mijn werk met de studenten Landscape Architecture (UMN) en mijn werk voor het Groenbeleidsplan van de gemeente Eindhoven en UNaLab.

Voor een overzicht van mijn opleiding en werkzaamheden verwijs ik je graag naar Linkedin. Blader ook verder door het menu voor meer uitleg over een aantal van mijn projecten.