UrbanStory

(English below)

Inderdaad, het verhaal van de stad. Of om precies te zijn: het verhaal van stedelijkheid. Want dat komt ook naar voren in de kleinste gehuchten. Overal wordt aan een verhaal gebouwd door de ontwikkeling van de omgeving in de context van onze maatschappij.

Het verhaal is continu in verandering door de ruimtelijke consequenties van actuele maatschappelijke uitdagingen zoals vergroening, klimaatadaptatie en energie.

UrbanStory brengt dit in beeld. Urban Story vertelt het verhaal, of vertaalt het, of voorspelt het, of probeert het verhaal een betere wending te geven.

De onderdelen die hier bij horen zijn:

 • Analyse
 • Visie
 • Beleid
 • Concept
 • Ontwerp

In de vorm van een

 • Rapportage
 • Fotocollage
 • College/lezing
 • Rondleiding

UrbanStory kan het verhaal van uw omgeving helder maken.

Exactly, the story of the city. Or to be precise: the story of being urban. Because that is also reflected in the smallest villages. We are building stories everywhere through the development of our environment in the context of our society.

The story is constantly changing due to the spatial consequences of current social challenges such as greening, climate adaptation and energy. UrbanStory visualizes this.

Urban Story tells the story, or translates it, or predicts it, or tries to give the story a better plot.

This can happen in the form of:

 • Analysis
 • Vision
 • Policy
 • Concept
 • Design

Shaped like a

 • Report
 • Photo collage
 • College / lecture
 • Tour

UrbanStory can clarify the story of your environment.