Welkom op de website van Urban Story

(English below)

UrbanStory vertelt het verhaal van de stad. Het ruimtelijke verhaal. Dit verhaal is continu in verandering door de ruimtelijke consequenties van actuele maatschappelijke uitdagingen zoals vergroening, klimaatadaptatie en energie. UrbanStory brengt dit in beeld.

UrbanStory is opgericht door Mayke van Dinter, stedebouwkundige; adviseur en docent. Op deze site vindt u haar verhaal en haar portfolio. Op LinkedIn vindt u haar complete actuele cv.

Welcome to the Urban Story website

UrbanStory tells you the story of the city. The spatial story. This story is constantly changing because of the spatial consequences of current challenges in society, like greening, climate adaptation, energy. UrbanStory visualizes this.

UrbanStory was founded by Mayke van Dinter, urban planner/designer; advisor and lecturer. On this website, you find her story and portfolio. On LinkedIn you can find her current cv.